واحد تولید

1- تولید قطعات پلاستیکی

امروزه استفاده از قطعات پلاستیکی در تمام صنایع رواج پیدا کرده است. به همین دلیلی تولید قطعات پلاستیکی رشد چشمگیری داشته است. تقریباً در تمامی صنایع از قطعات پلاستیکی استفاده می شود و این قطعات باید در ابتدا ساخته و تولید شوند. برای تولید قطعات پلاستیکی از روش های مختلفی استفاده میشود.

ادامه مطلب

2-تولید قطعات دایکاست

با توجه به افزایش استفاده از قطعات سبک در خودرو ها، امروزه لزوم تولید قطعات دایکاست به شدت افزایش پیدا کرده است. قطعات هندسی استفاده شده در داخل موتور خودرو ها و همچنینی بدنه و دیگر بخش های خودرو باعث شده است که خط تولید قطعات دایکاست در کارخانه جات دایر شود .

ادامه مطلب

نمونه قطعات پلاستیکی